Wesprzyj nas
Deklaracja dostępności

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELI O PODJĘCIU UCHWAŁY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEKSZTAŁCENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W STOWARZYSZENIE REJESTROWE

Zarząd UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO KTH KRYNICA ZDRÓJ z siedzibą w Krynicy-Zdroju, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Nowosądeckiego pod numerem 6/2019 uprzejmie zawiadamia Wierzycieli Stowarzyszenia, że w dniu 25 listopada 2021 roku Zebranie Członków Stowarzyszenia Zwykłego UKS KTH KRYNICA-ZDRÓJ na mocy uchwały numer 5/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku podjęło decyzję o przekształceniu Stowarzyszenia Zwykłego UKS KTH KRYNICA-ZDRÓJ z siedzibą w Krynicy-Zdroju w Stowarzyszenie rejestrowe

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Stowarzyszenia zwykłego.

Wobec powyższego Zarząd zawiadamia Wierzycieli, że:

  • Stowarzyszenie zwykłe zostaje rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wstępuje ono we wszystkie prawa i obowiązki stowarzyszenia zwykłego, a członkowie stowarzyszenia zwykłego stają się członkami stowarzyszenia.
  • Członkowie przekształcanego stowarzyszenia zwykłego odpowiadają na dotychczasowych zasadach, solidarnie ze stowarzyszeniem za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego, powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres roku, licząc od dnia przekształcenia. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia okaże się bezskuteczna.

 

Tomasz Ferek           Damian Dubel           Mateusz Nowakowski

_________________________________

Zarząd Stowarzyszenia